Sweat Club
× SWEAT DAY GET SWEAT GO 小小體能王 運動消閒博覽

年度盛事 SWEAT DAY

SWEAT DAY

呢個夏天,你有幾多時間喺冷氣之中?
疫情?好熱?好忙?唔做運動嘅藉口要幾多有幾多。
唔想繼續咁樣?不如一齊嚟捉實夏天嘅尾巴,好好運動爆汗啦!

由SWEAT CLUB及CVM合辦嘅首屆<SWEAT DAY>將於2022年9月12日於中環海濱活動空間隆重舉行。
當中包括三個重頭活動,分別係<SWEAT DAY - GET SWEAT GO><SWEAT DAY - 小小體能王>以及
<SWEAT DAY - 運動消閑博覽>

想知道更多詳情?快啲Click入以下連結啦!


GET SWEAT GO

<GET SWEAT GO>

<GET SWEAT GO>的參加者合共挑戰三項活動

參加者可於9月12日SWEAT DAY當日參與由專業教練帶領嘅「跑步訓練班」以及一項自選「戶外運動訓練班」,包括「HIIT」、「Stick Mobility」、「泰拳」、「核心肌群訓練」及「預防痛症及舒緩運動」。同時亦可參與為期一個月的「虛擬跑」以挑戰自選的累積跑步距離。

除咗精美參加紀念品外,成功完成以上全部三項挑戰更可獲得「完成者」名銜及豐富「完成紀念品」。

了解更多
小小體能王

<小小體能王>

<SWEAT DAY>當日最大型競技項目非<SWEAT DAY - 小小體能王 >莫屬。

預計當日會有超過100名10歲或以下的小朋友,按出生年份分級別爭奪「小小體能王」之稱號。

當日更有嘉年華以及小型市集,讓一家大小齊齊消磨一個充實的下午。

除了參賽紀念品吸引,每位參賽者更可獲豐富的完成紀念品。

了解更多
運動消閒博覽

<運動消閒博覽>

除咗<GET SWEAT GO>同<小小體能王>呢兩個既爆汗又刺激嘅活動

<SWEAT DAY>當日仲有其他動靜皆宜嘅免費活動俾大家享用

去完露營區體驗鬧市中Camping到底可以有幾Chill,再去沙漠區嘅綠洲玩吓水降溫,再去市集逛吓滿足你Shopping嘅欲望。

一個豐富嘅下午,就係咁簡單。

了解更多

受惠機構

受惠機構

媒體夥伴

媒體夥伴

大會指定耳機及音響夥伴

大會指定耳機及音響夥伴


全力支持

全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
全力支持
返回
主頁
聯絡我們