Sweat Club

教練租場

滿足你 1 對 1 PT 或者包場嘅需要

教練租場

「1對1 PT 租場」每小時低至$130
「包場」每小時低至$350
為咗確保每位教練同學生有足夠嘅使用空間,亦可以使用到各種訓練工具,每個時段都有限制人數

立即查詢

教練租場
教練租場
教練租場
教練租場
教練租場
教練租場
教練租場
教練租場
教練租場
教練租場
教練租場


查詢有關教練租場服務

返回
主頁
聯絡我們