Sweat Club

SWEAT CLUB 專業訓練導師

SWEAT CLUB 團隊中每一位教練均擁有不同的專項、專業認證及豐富參賽及教學經驗。
我們可根據你的訓練目標及期望,為你配對最適合的教練。

Lok Liu
Jacky Leaves
Nicole Mak
返回
主頁